MEANINGFUL PLAY

Vad är meningsfull lek?

Lek möter lärande i en värld full av utbildningsmöjligheter. STEAM Kits förenar det roliga i leken med spänningen i upptäckter och ger barnen inte bara underhållningstid, utan även otaliga utvecklingsfördelar.

Kits baserade på integrationen av vetenskap, teknik, ingenjörskonst, konst och matematik är designade för att inspirera barns naturliga nyfikenhet och främja grundläggande färdigheter.

Idéer och instruktioner

Är du osäker på var du ska börja? Ta en titt på våra steg-för-steg-tutorials och idéer

STEAM Kits

Från material för att skapa elektriska kretsar till konstruktions- och ingenjörsutmaningar, våra kit är avsedda för: 

Stimulera Kreativitet: STEAM-kits väcker fantasin och uppmuntrar barnen att utforska nya idéer och kreativa lösningar.

Främja Kritiskt Tänkande: När barn ställs inför problem och utmaningar, utvecklar de analytiska och problemlösningsfärdigheter på ett roligt och praktiskt sätt.

Föda Intresse för Vetenskap och Teknik: Experiment och projekt inom STEAM introducerar vetenskapliga och tekniska begrepp på ett tillgängligt sätt och skapar ett långvarigt intresse för dessa discipliner.

Utveckla Ingenjörskompetens: Bygglekar och ingenjörskit främjar förståelsen för designprinciper och struktur från en tidig ålder.

Förädla Matematikfärdigheter: Pussel och sifferlekar bidrar till utvecklingen av grundläggande matematikfärdigheter och gör lärandet till en rolig upplevelse.

Leken befrämjar lärandestrategier som problemlösning och kreativt tänkande. Den kan också vara en möjlighet för barn att lära sig andra och mer specifika färdigheter – till exempel att sortera och se mönster. Viktiga dimensioner i både lek och lärande är att det måste finnas lust, kreativitet, valmöjligheter och meningsskapande. Genom leken får barnen utveckla fantasi och kreativitet, och tillit till den egna förmågan.

Källa: SKOLVERKET – Skolutveckling

Vision & Mission

Vision

En gemenskap av livslånga lärande och innovatörer. En värld där varje barn har möjlighet att inte bara drömma utan att förverkliga sina drömmar.

Mission

Bemyndiga och inspirera nästa generation av kreatörer och innovatörer, ge barn de verktyg, kunskap och stöd de behöver för att bli självsäkra byggare av framtiden. Genom våra STEAM-kit och digitala community strävar vi efter att skapa en transformativ inlärningsupplevelse som går utöver traditionell utbildning.

Toppen